Cấy ghép răng implant 8

cay-ghep-rang-implant06

cay-ghep-rang-implant07

Thực hiện bởi bác sĩ :
+ Bác sĩ  Phẫu thuật cấy ghép implant : Phạm Việt Hưng
+ Bác sĩ phục hình trên implant: Phạm Minh Cường
Toàn hàm hàm trên-trên 8 implant nha khoa và toàn hàm dưới-trên 8 implant nha khoa